ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: απαρτίζεται από τέσσερα (4) βασικά μέρη

Τον κάδο ανάμειξης υποστρωμάτων όπου λαμβάνουν χώρα οι αναμέιξεις των φυτοχώματων και των διαφόρων απαραίτητων αδρανών συστατικών (περλίτης βερμικουλήτης). Οι αναλογίες που χρησιμοποιούνται εξαρτόνται από την περίοδο σποράς καθώς και από το φυτικό είδος.

Γεμιστική Μηχανή: τροφοδοτείται με δίσκους διαφόρων τύπων όσον αφορά τις θέσεις που περιέχουν (228, 150, 77, 54) και συγκεκριμένης διάστασης 60εκ. X40εκ. Οι δίσκοι εξέρχονται γεμάτοι με το μίγμα του υποστρώματος και είναι έτοιμοι για σπορά.

Σπαριτκή Μηχανή: ανάλογα με το διαμέτρημα του εκάστοτε σπόρου και τη ποσότητα που πρέπει να σπαρθεί χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα καλούπια που καθορίζουν το βάθος σποράς στο δίσκο και σύστημα σποράς το οποίο μπορεί να είναι «μπάρα σποράς» δυναμικότητας ......... ή «κύλινδρος σποράς» δυναμικότητας .........

Μηχανή επικάλυψης - ποτίσματος - παλετοποίησης δίσκων: στο τελικό στάδιο και αφού οι δίσκοι έχουν σπαρθεί (ένας σπόρος ανά θέση δίσκου) επικαλύπτονται με βερμικουλίτη (ανόργανο ορυκτό) το οποίο βοηθάει στη διατήρηση της υγρασίας και παράλληλα γίνεται το πρώτο πότισμα.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Βασικό ρόλο για την ομοιομορφία του φυτρώματος του σπόρου αμέσως μετά τη σπορά έχουν οι συνθήκες στις οποίες παραμένουν για τις επόμενες 24 έως 72 ώρες ανάλογα με το φυτικό είδος. Οι σπαρμένοι δίσκοι τοποθετούνται σε παλέτες και οδηγούνται σε ειδικούς θαλάμους προβλάστησης συνολικής επιφάνειας 100τ.μ. όπου επικρατούν πλήρως ελεγχώμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού.

       

ΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΗΞΗ

Διπλά παράθυρα οροφής

Δυναμικός αερισμός

Επιδαπέδια θέρμανση

Αξονικά για θέρμανση

Πάνελ δροσισμού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (BOOM)

Πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα ποτίσματος σποροφύτων. Οι μπάρες καθώς μετακινούνται πάνω από τους δίσκους που περιέχουν τα σπορόφυτα με σταθερή ταχύτητα, ποτίζουν με ισόποση ποσότητα θρεπτικού διαλύματος κάθε σπορόφυτο πετυχαίνοντας άριστη ομοιομορφία.

 Βαϊνιά, Ιεράπετρα Λασιθίου, 72200

2842028061  2842028062

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.